Preparater og etiketter som ikke lenger er godkjent

Tabellen viser alle preparater eller etiketter som tidligere har vært godkjent. Preparatet kan ha mistet godkjenningen sin, eller godkjenningen kan ha blitt endret. Endringene kan være skjerpet helse- og/eller miljøfaremerking, redusert bruksområde, dosereduksjon eller forlenget behandlingsfrist. Endringene har ført til ny etikett og nytt registreringsnummer, og den gamle etiketten og registreringsnummeret er ikke lengre godkjent.

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Sortér på:
Virksomt stoff
 • 1,4-dimetylnaftalen: 1014 g/L
Tillatt solgt til
17. des. 2022
Tillatt brukt til
17. des. 2023
Merknad
Til bruk i tette potetlager. Produkter med reg. nr. 2020.11 fases ut pga skjerpet faremerking, med siste dato tillatt solgt 17.12.22, og siste dato tillatt brukt 17.12.23.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Cyprodinil: 300 g/kg
 • pikoksystrobin: 80 g/kg
Merknad
Norges Golfforbund. Mot overvintringssopper og bladflekksopper på golfbaner.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Cyprodinil: 300 g/kg
 • pikoksystrobin: 80 g/kg
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot brunflekk, mjøldogg, rust og andre soppsykdommer i grasfrøeng.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Cyprodinil: 300 g/kg
 • pikoksystrobin: 80 g/kg
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot timoteibrunflekk i frøeng av timotei og engsvingelbrunflekk i frøeng av engsvingel.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Cyprodinil: 300 g/kg
 • pikoksystrobin: 80 g/kg
Tillatt solgt til
30. mai 2018
Tillatt brukt til
30. nov. 2018
Merknad
Siste dag for salg 30.05.18, siste dag for besittelse og bruk 30.11.2018
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Dimetomorf: 90 g/kg
 • Mankozeb: 600 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Dimetomorf: 90 g/kg
 • Mankozeb: 600 g/kg
Tillatt solgt til
4. juli 2021
Tillatt brukt til
4. jan. 2022
Merknad
Godkjenning utløper 15. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Dimetomorf: 90 g/kg
 • Mankozeb: 600 g/kg
Tillatt solgt til
4. juli 2021
Tillatt brukt til
4. jan. 2022
Merknad
Off label - Hedmark Forsøksring. Mot papirflekk og løkbladskimmel i kepaløk og sjalottløk. Godkjenning utløper 15. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Dimetomorf: 90 g/kg
 • Mankozeb: 600 g/kg
Tillatt solgt til
4. juli 2021
Tillatt brukt til
4. jan. 2022
Merknad
Off label - Norsk landbruksrådgiving. Mot løkbladskimmel i vårløk. Godkjenning utløper 15. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Dimetomorf: 90 g/kg
 • Mankozeb: 600 g/kg
Tillatt solgt til
4. juli 2021
Tillatt brukt til
4. jan. 2022
Merknad
Off label. Lier og omegn Forsøksring. Mot kålbladskimmel i ruccola. Godkjenning utløper 15. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • pyriproksyfen: 100 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2020
Tillatt brukt til
30. juni 2021
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • linuron: 450 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • linuron: 450 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Propakvizafop: 100 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Propakvizafop: 100 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Propakvizafop: 100 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Propakvizafop: 100 g/l
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Propakvizafop: 100 g/l
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Propakvizafop: 100 g/l
Merknad
Etter 31.12.2009 vil bruk i blomkål ikke være tillatt, og bruk i jordbær vil kun være tillatt etter høsting.
Utgått
Off-label
Minor use
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Tillatt solgt til
14. mars 2022
Tillatt brukt til
14. mars 2023
Merknad
Het tidligere Nufarm MCPA 750, endret 31.08.2021. Denne etiketten utgår 14.09.2021. Siste dag for salg vil være 14.03.2022 og siste dag for bruk 14.03.2023.
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Tillatt solgt til
12. juni 2017
Tillatt brukt til
12. juni 2018
Merknad
Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18.
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Daminozid: 850 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Daminozid: 850 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Daminozid: 850 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Daminozid: 850 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Daminozid: 850 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Fosetyl aluminium: 800 g/kg
Utgått
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Metsulfuron-metyl: 200 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Metsulfuron-metyl: 520.83 g/kg
Merknad
Hedmark Forsøksring. Mot ugras i grasmark.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Metsulfuron-metyl: 520.83 g/kg
Tillatt solgt til
30. juni 2018
Tillatt brukt til
30. juni 2019
Merknad
Tillat solgt tom 30.06.18, tillat brukt tom 30.06.19
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Metsulfuron-metyl: 100 g/kg
 • Karfentrazon-etyl: 400 g/kg
Tillatt solgt til
20. juni 2023
Tillatt brukt til
20. juni 2024
Merknad
Regnr: 2007.9 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2007.9.18 er godkjent.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Metsulfuron-metyl: 200 g/kg
Tillatt solgt til
30. juni 2018
Tillatt brukt til
30. juni 2019
Merknad
Tillat solgt tom 30.06.18, tillat brukt tom 30.06.2019.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Azoksystrobin: 100 g/l
 • fenpropimorf: 280 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Rhopalosiphum padi: 100 %
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Aphidius colemani
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Aphidoletes aphidimyza: 100 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Aphidius colemani: 100 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Aphidius colemani: 50 %
 • Aphidius ervi: 50 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • klofentezin: 500 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • klofentezin: 500 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • klofentezin: 500 g/l
Merknad
Redusert bruksområde
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • klofentezin: 500 g/l
Merknad
Redusert bruksområde
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Metalaksyl-M: 339 g/l
Tillatt solgt til
31. mai 2021
Tillatt brukt til
31. mai 2021
Merknad
Beisede frø med Apron XL vil bare være tillatt brukt i veksthus fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021.
Utgått
Virksomt stoff
 • Metalaksyl-M: 339 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2023
Tillatt brukt til
30. juni 2023
Merknad
Beisede frø med Apron XL vil bare være tillatt brukt i veksthus fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • isoproturon: 500 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • natriumsølvtiosulfat: 80 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Fluroksypyr-meptyl: 57.6 g/l
 • Klopyralid: 20 g/l
 • MCPA: 200 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Fluroksypyr-meptyl: 57.6 g/l
 • Klopyralid: 20 g/l
 • MCPA: 200 g/l
Merknad
Helse/miljø
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Fluroksypyr-meptyl: 57.6 g/l
 • Klopyralid: 20 g/l
 • MCPA: 200 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 6 g/kg
 • Mesosulfuron-metyl: 30 g/kg
Tillatt solgt til
30. juni 2020
Tillatt brukt til
30. juni 2021
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 6 g/kg
 • Mesosulfuron-metyl: 30 g/kg
Tillatt solgt til
30. juni 2020
Tillatt brukt til
30. juni 2021
Merknad
Norsk Frøavlerlag, mot grasugras i gjenlegg av timoteifrøeng.Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Propoksykarbazon-natrium: 700 g/kg
Tillatt solgt til
15. apr. 2020
Tillatt brukt til
15. apr. 2021
Merknad
Reg.nr. 20116.1 er tillat solgt tom 15.04.2020, og tillat brukt tom 15.04.2021.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Indoksakarb: 150 g/l
Tillatt solgt til
19. juni 2022
Tillatt brukt til
19. sep. 2022
Merknad
Godkjenning er trukket 21.02.2022. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og import er tillatt t.o.m. 19.06.2022; lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.09.2022. Regnr 2017.24 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2017.24.18 er godkjent.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Rhopalosiphum padi: 100 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Sitobion avenae: 100 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Dikamba: 480 g/l
Merknad
Bruk i havre og høsthvete er trukket tilbake av importør pga fare for fytotoksiske skader.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Bentazon: 250 g/l
 • MCPA: 75 g/l
Tillatt solgt til
30. des. 2019
Tillatt brukt til
30. des. 2020
Merknad
Godkjenning går ut 30.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.12.2020.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Bentazon: 250 g/l
 • MCPA: 125 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Bentazon: 250 g/l
 • MCPA: 125 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Bentazon: 250 g/l
 • MCPA: 125 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Bentazon: 870 g/kg
Utgått
Off-label
Virksomt stoff
 • diazinon: 600 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • diazinon: 600 g/l
Merknad
Redusert bruksområde
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • diazinon: 600 g/l
Merknad
Redusert bruksområde
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • diazinon: 600 g/l
Merknad
Redusert bruksområde
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • diazinon: 600 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • bitertanol: 250 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • bitertanol: 250 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • bitertanol: 0.75 g/kg
Tillatt solgt til
13. juli 2012
Tillatt brukt til
13. juli 2013
Merknad
Trukket av Mattilsynet på grunn av effekter på helse. Tillatt solgt fra importør ut 2013 (vedtak 18.12.12)
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • iprodion: 5 g/kg
 • tiram: 3 g/kg
 • tiofanatmetyl: 2 g/kg
 • metalaksyl: 4 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • iprodion: 10 g/kg
 • tiram: 4 g/kg
 • metalaksyl: 2 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • tiram: 3 g/kg
 • tiofanatmetyl: 2 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Pseudomonas chlororaphis MA 342
 • Rapsolje: 95 g/l
Mikroorganisme
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • tiram
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • imazalilsulfat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • imazalilsulfat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • fipronil
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Pelargonsyre: 680 g/l
Tillatt solgt til
23. okt. 2021
Tillatt brukt til
23. okt. 2021
Merknad
Godkjent dispensasjon for nedvisning av kløverfrøeng for produksjon av såfrø.
Utgått
Midlertidig tilatelse
Virksomt stoff
 • Eddiksyre: 120 g/l
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • klorfenvinfos: 100 g/kg
Merknad
Redusert bruksområde
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • tiakloprid: 240 g/l
Tillatt solgt til
3. nov. 2020
Tillatt brukt til
3. feb. 2021
Merknad
Kan selges tom 03.11.20, brukes tom 03.02.21.
Biemerking
Utgått
Virksomt stoff
 • Propikonazol: 250 g/l
Tillatt solgt til
19. des. 2019
Tillatt brukt til
19. mars 2020
Merknad
Godkjenning går ut 19.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 19.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.03.2020.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Propikonazol: 250 g/l
Tillatt solgt til
19. des. 2019
Tillatt brukt til
19. mars 2020
Merknad
Godkjenning går ut 19.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 19.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.03.2020.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Dimetomorf: 72 g/L
 • Pyraklostrobin: 40 g/L
Tillatt solgt til
20. nov. 2024
Tillatt brukt til
20. mai 2025
Merknad
Godkjenningen går ut i 2024, siden det aktive stoffet ikke lenger er godkjent. Siste dato for salg og import er 20. november 2024, siste dato for lagring og bruk er 20. mai 2025.
Avdriftsreduksjon
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Dimetomorf: 72 g/L
 • Pyraklostrobin: 40 g/L
Tillatt solgt til
20. nov. 2024
Tillatt brukt til
20. mai 2025
Merknad
NLR. Mot soppsykdommer på purre, vårløk, ruccola og babyleaf. Godkjenningen går ut i 2024, siden det aktive stoffet ikke lenger er godkjent. Siste dato for salg og import er 20. november 2024, siste dato for lagring og bruk er 20. mai 2025.
Avdriftsreduksjon
Utgått
Virksomt stoff
 • tiakloprid: 9.2 g/l
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • tiakloprid: 0.15 g/l
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • kresoksimmetyl: 500 g/kg
Merknad
Redusert bruksområde
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • kresoksimmetyl: 500 g/kg
Merknad
Redusert bruksområde
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • klormekvatklorid: 750 g/l
Merknad
Tillat solgt tom 01.06.17, tillat brukt tom 01.06.2018
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • klormekvatklorid: 750 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • klormekvatklorid: 750 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
 • Tribenuron-metyl: 222 g/kg
Merknad
Tillat solgt tom 30.11.17, tillat brukt tom 30.11.18.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Pseudomonas chlororaphis MA 342: 150 g/l
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Pseudomonas chlororaphis MA 342: 150 g/l
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Pseudomonas chlororaphis MA 342: 150 g/l
Merknad
Skjerpet merking på helse.
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Fludioksonil: 25 g/l
Tillatt solgt til
10. okt. 2023
Tillatt brukt til
10. okt. 2023
Merknad
Markedsføres ikke i Norge. Godkjenning trukket av registreringshaver.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Klomazon: 360 g/l
Tillatt solgt til
11. sep. 2019
Tillatt brukt til
11. sep. 2020
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Klomazon: 360 g/l
Tillatt solgt til
29. juni 2022
Tillatt brukt til
29. juni 2022
Merknad
NLR. Mot svartsøtvier og begersøtvier i potet under dekke i perioden 01. mars - 29. juni 2022.
Utgått
Off-label
Minor use
Virksomt stoff
 • Klomazon: 360 g/l
Tillatt solgt til
20. mars 2020
Tillatt brukt til
20. mars 2021
Merknad
Tillat solgt tom 20.03.20, tillat brukt tom 20.03.2021
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Klomazon: 360 g/l
Tillatt solgt til
20. mars 2020
Tillatt brukt til
20. mars 2021
Merknad
Tillat solgt tom 20.03.20, tillat brukt tom 20.03.2021.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2017
Tillatt brukt til
30. juni 2018
Merknad
Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Etefon: 480 g/l
Merknad
Etikett utgår pga endring i bruksområdet. Eple, pære og plomme utgår f.o.m. -08 pga nye grenseverdier som vil bli vedtatt i EU.
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Etefon: 480 g/l
Merknad
Tillatt som frukttynning i eple. Frukttynning i pære og plomme ikke lenger tillatt (siste bruksår var 2008) pga risiko for overskridelse av grenseverdi.
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Amidosulfuron: 125 g/kg
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 12.5 g/kg
Merknad
Godkjent til 2013, kan brukes ut 2015.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • iprodion: 750 g/kg
Tillatt solgt til
20. apr. 2018
Tillatt brukt til
5. juni 2018
Merknad
Tillat solgt 30.06.18, tillat solgt 30.06.19.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
 • Florasulam: 2.5 g/L
Tillatt solgt til
30. apr. 2018
Tillatt brukt til
30. apr. 2019
Merknad
Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imidakloprid: 700 g/kg
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imidakloprid: 700 g/kg
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imidakloprid: 700 g/kg
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imidakloprid: 700 g/kg
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imidakloprid: 700 g/kg
Tillatt solgt til
1. juni 2021
Tillatt brukt til
1. juni 2022
Merknad
Godkjenning går ut 01.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 1. juni. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 1. juni 2022. Spesialprodukt for veksthus. Tillatt i agurk, tomat og paprika i veksthus. Bruk i prydplanter trukket. Siste dag for import, salg, bruk og besittelse av Confidor med reg. nr. 2012.20.14 (hvor bruk i prydplanter er tillatt) var 19.12.2018.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imidakloprid: 700 g/kg
Merknad
Bruk i salat, krydderurter og jordbær i veksthus er ikke lenger tillatt.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imidakloprid: 700 g/kg
Tillatt solgt til
19. des. 2018
Tillatt brukt til
19. des. 2017
Merknad
Godkjent for bruk i tomat, agurk og paprika i veksthus. Ikke lenger godkjent for bruk i drivbenker eller pydplanter. Siste dag for import, salg, bruk og besittelse av Confidor WG 70 (med prydplanter på etiketten - reg. nr. 2012.20.14) er 19. desember 2018. Deretter vil Confidor WG 70 reg. nr. 2018.64. gjelde.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imidakloprid: 700 g/kg
Tillatt solgt til
1. juni 2021
Tillatt brukt til
1. juni 2022
Merknad
Mot bladlus i salat som høstes i veksthus. Godkjenning går ut 01.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 1. juni. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 1. juni 2022.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • spinosad: 120 g/l
Biemerking
Økologisk landbruk
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • spinosad: 120 g/l
Tillatt solgt til
25. sep. 2023
Tillatt brukt til
25. sep. 2023
Merknad
Som følge av nedsatte MRLer for spinosad trekkes bruksområdet salat i veksthus fra og med 25.09.2023.
Biemerking
Økologisk landbruk
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • etiofenkarb: 515 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Cryptolaemus montrouzieri: 100 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Jern(II)sulfat: 288 g/l
Tillatt solgt til
13. des. 2023
Tillatt brukt til
13. des. 2023
Merknad
Produktet har utgått.
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • klormekvatklorid: 750 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • klormekvatklorid: 750 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • klormekvatklorid: 460 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • klormekvatklorid: 460 g/l
Merknad
Helse
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • klormekvatklorid: 460 g/l
Merknad
Importør har tatt ut pære av bruksområdet.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Dacnusa sibirica: 100 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Fenpyroksimat: 51.2 g/l
Tillatt solgt til
14. juni 2021
Tillatt brukt til
14. juni 2022
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Utgått
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Fenpyroksimat: 51.2 g/l
Merknad
Redusert bruksområde
Avdriftsreduksjon
Utgått
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Fenpyroksimat: 51.2 g/l
Merknad
Redusert bruksområde. Ikke lenger tillatt i frukt.
Avdriftsreduksjon
Utgått
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Fenpyroksimat: 53 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Deltametrin: 0.031 g/l
Merknad
Redusert bruksområde.
Biemerking
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Trifloksystrobin: 150 g/l
 • Protiokonazol: 175 g/l
Tillatt solgt til
23. sep. 2023
Tillatt brukt til
23. sep. 2024
Merknad
Etikett med reg.nr. 2009.3.14 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2022 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
Avdriftsreduksjon
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Trifloksystrobin: 150 g/l
 • Protiokonazol: 175 g/l
Tillatt solgt til
4. des. 2024
Tillatt brukt til
4. des. 2025
Merknad
Etter avviklingsperioden må ubrukt beholdning av produkt med registreringsnummer 2009.3.22 ometiketteres eller destrueres i henhold til avfallshåndtering på etiketten.
Avdriftsreduksjon
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • imazalilsulfat: 133 g/l
Merknad
Skjerpet helsefaremerking.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Diglyphus isaea: 100 %
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Diglyphus isaea: 100 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • diflubenzuron: 480 g/l
Merknad
Trukket av Mattilsynet pga. uheldig virkning på helse. Tillatt brukt ut 2015.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Mankozeb: 770 g/kg
Merknad
Helse. Preparat med reg.nr 99.63 er fortsatt gyldig.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Mankozeb: 770 g/kg
Merknad
Bruk i potet er kun tillatt ut 2011.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Mankozeb: 770 g/kg
Tillatt solgt til
4. juli 2021
Tillatt brukt til
4. jan. 2022
Merknad
Godkjenning utløper 18. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Mankozeb: 770 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Alkoholetoksylat: 900 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Tillatt solgt til
14. mars 2022
Tillatt brukt til
14. mars 2023
Merknad
Het tidligere MCPA 750 Nufarm. Denne etiketten utgår 14.09.2021. Siste dag for salg vil være 14.03.2022 og siste dag for bruk 14.03.2023.
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Merknad
Tillat solgt tom 13.06.17, tillat brukt tom 13.06.18.
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • mekoprop-P: 600 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • mekoprop-P: 600 g/l
Tillatt solgt til
4. apr. 2022
Tillatt brukt til
4. apr. 2023
Merknad
Denne etiketten fases ut grunnet skjerpet miljømerking. Avviklingsperioden starter fra 04.10.2021. Siste dag for salg vil være 04.04.2022 og siste dag for bruk 04.04.2023.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Diklorprop-P: 310 g/l
 • MCPA: 160 g/l
 • mekoprop-P: 130 g/l
Tillatt solgt til
4. apr. 2022
Tillatt brukt til
4. apr. 2023
Merknad
Denne etiketten fases ut grunnet skjerpet miljømerking. Avviklingsperioden starter fra 04.10.2021. Siste dag for salg vil være 04.04.2022 og siste dag for bruk 04.04.2023
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Diklorprop-P: 310 g/l
 • MCPA: 160 g/l
 • mekoprop-P: 130 g/l
Merknad
Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • hvitløkekstrakt: 450 g/kg
Tillatt solgt til
31. aug. 2022
Tillatt brukt til
31. aug. 2022
Merknad
Ikke markedsført i Norge.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 680 g/kg
Tillatt solgt til
27. mars 2017
Tillatt brukt til
27. mars 2018
Merknad
Godkjennes ikke som hobbypreparat.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 720 g/kg
Tillatt solgt til
30. juni 2020
Tillatt brukt til
30. juni 2021
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Mankozeb: 667 g/kg
 • zoksamid: 83 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Encarsia formosa: 100 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Encarsia formosa: 50 %
 • Eretmocerus eremicus: 50 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Encarsia formosa: 100 %
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Encarsia formosa: 100 %
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • spirodiklofen: 240 g/l
Tillatt solgt til
31. des. 2021
Tillatt brukt til
31. des. 2021
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving, v/Sigrid Mogan. Mot midd i søktkirsebær i tunnel, friland og under plasttak. Godkjenningen utløper 31.07.2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Envidor 240 SC (2011.5.19) kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. desember 2021.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • spirodiklofen: 240 g/l
Tillatt solgt til
3. des. 2019
Tillatt brukt til
3. des. 2020
Merknad
Registreringsnummer 2011.5.14 er tilltatt solgt til og med 03.12.2019 og brukt til og med 03.12.2020.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • spirodiklofen: 240 g/l
Tillatt solgt til
31. des. 2021
Tillatt brukt til
31. des. 2021
Merknad
Registreringsnummer 2011.5.14 er tilltatt solgt til og med 03.12.2019 og brukt til og med 03.12.2020. Godkjenningen utløper 31.07.2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Envidor 240 SC (2011.5.19) kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. desember 2021.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 450 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Merknad
Godkjennning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 120 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Eretmocerus eremicus: 100 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Encarsia formosa: 50 %
 • Eretmocerus eremicus: 50 %
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Eretmocerus eremicus: 100 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Aphidius ervi: 100 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Aphidius ervi: 100 %
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Aphidius ervi: 100 %
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • tolylfluanid: 505 g/kg
Merknad
Import, salg og bruk av preparatet ble forbudt med øyeblikkelig virkning fra 26.3.2007. Årsaken er oppdagelsen av en hittil ukjent hovedmetabolitt hvor egenskapene ikke er dokumentert.
Utgått
Virksomt stoff
 • tolylfluanid: 505 g/kg
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • tolylfluanid: 505 g/kg
Merknad
Import, salg og bruk av preparatet ble forbudt med øyeblikkelig virkning fra 26.3.2007. Årsaken er oppdagelsen av en hittil ukjent hovedmetabolitt hvor egenskapene ikke er dokumentert.
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Tribenuron-metyl: 512 g/kg
Tillatt solgt til
30. apr. 2020
Tillatt brukt til
30. apr. 2021
Merknad
Godkjenning utløp 31.10.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.04.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.04.2021.
Utgått
Virksomt stoff
 • Tribenuron-metyl: 512 g/kg
Tillatt solgt til
30. apr. 2020
Tillatt brukt til
30. apr. 2021
Merknad
Norsk frøavlerlag. Mot tofrøbladet ugras i gjenlegg til rødkløverfrøeng. Må blandes med MCPA. Godkjenning utløp 31.10.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.04.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.04.2021.
Utgått
Virksomt stoff
 • Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
 • Tribenuron-metyl: 222 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Alfacypermetrin: 100 g/l
Merknad
Erstattet av Fastac 50 med redusert bruksområde
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Alfacypermetrin: 54.9 g/l
Tillatt solgt til
31. jan. 2021
Tillatt brukt til
31. jan. 2022
Merknad
Ga-FA Vestfold/Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Mot gulrotflue, nattfly og lus i blad- og kruspersille og mot nattfly og lus i dill. Friland. Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Alfacypermetrin: 54.9 g/l
Tillatt solgt til
31. jan. 2021
Tillatt brukt til
31. jan. 2022
Merknad
Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Alfacypermetrin: 54.9 g/l
Tillatt solgt til
31. jan. 2021
Tillatt brukt til
31. jan. 2022
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving. Mot jordloppe, sommerfugllarver, glansbille og bladlus i ruccola. Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Alfacypermetrin: 54.9 g/l
Tillatt solgt til
31. jan. 2021
Tillatt brukt til
31. jan. 2022
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving. Mot mot gulrotflue, minerflue, nattfly og bladlus i stangselleri. Fornyet.Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Alfacypermetrin: 54.9 g/l
Merknad
Redusert bruksområde.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Alfacypermetrin: 54.9 g/l
Merknad
Redusert bruksområde.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Deltametrin: 55 mg/m2
Tillatt solgt til
30. apr. 2022
Tillatt brukt til
30. apr. 2023
Merknad
Godkjenningen utløper 31.10.2021. Tilltatt solgt til 30.04.2022. Tillatt brukt til 30.04.2023.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Merknad
Redusert bruksområde
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Avdriftsreduksjon
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Merknad
GA-FA Vestfold og Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Mot frøugras i gulrot, endring i bruksbetingelsene.
Avdriftsreduksjon
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Merknad
Redusert bruksområde
Avdriftsreduksjon
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Jern(III)fosfat: 10 g/kg
Merknad
Tillat solgt tom 30.06.17, tillat brukt tom 30.06.18.
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Alternative handelsnavn:
Virksomt stoff
 • Jern(III)fosfat: 9.9 g/kg
Merknad
Tillat solgt tom 07.09.2017, tillat brukt tom 07.09.18.
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Utgått
Virksomt stoff
 • glufosinat-ammonium: 183 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Rapsolje: 31.8 g/l
 • Bifenazat: 247.5 g/l
Tillatt solgt til
1. jan. 2023
Tillatt brukt til
1. jan. 2024
Merknad
Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. Nytt registreringsnummer for Floramite 240 SC til bruk i prydplanter i veksthus: 2022.24
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Rapsolje: 31.8 g/l
 • Bifenazat: 247.5 g/l
Tillatt solgt til
1. jan. 2023
Tillatt brukt til
1. jan. 2024
Merknad
Mot veksthusspinnmidd i bringebær, bjørnebær, solbær, rips og stikkelsbær i tunnel og på friland. Bruk av Floramite 240 SC på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Rapsolje: 31.8 g/l
 • Bifenazat: 247.5 g/l
Tillatt solgt til
1. jan. 2023
Tillatt brukt til
1. jan. 2024
Merknad
NLR v/ Sigrid Mogan mot veksthusspinnmidd og frukttremidd i søtkirsebær på friland, i plasttunnel og under plasttak samt surkirsebær og plomme på friland. Floramite 240 SC på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Rapsolje: 31.8 g/l
 • Bifenazat: 247.5 g/l
Tillatt solgt til
1. jan. 2023
Tillatt brukt til
1. jan. 2024
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving SørØst. Mot spinnmidd i agurk og tomat på friland. Floramite 240 SC på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Rapsolje: 31.8 g/l
 • Bifenazat: 247.5 g/l
Tillatt solgt til
1. jan. 2023
Tillatt brukt til
1. jan. 2024
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving. Mot veksthusspinnmidd i bringebær og bjørnebær i veksthus. Floramite 240 SC på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Bifenazat: 247.5 g/l
Tillatt solgt til
1. jan. 2023
Tillatt brukt til
1. jan. 2024
Merknad
Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. Det kommer nytt registreringsnummer for Floramite 240 SC til bruk i prydplanter i veksthus.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Bifenazat: 247.5 g/l
Tillatt solgt til
1. jan. 2023
Tillatt brukt til
1. jan. 2024
Merknad
Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. Det kommer nytt registreringsnummer for Floramite 240 SC til bruk i prydplanter i veksthus.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Sykloksydim: 100 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Sykloksydim: 100 g/l
Utgått
Virksomt stoff
 • Sykloksydim: 100 g/l
Tillatt solgt til
6. nov. 2019
Tillatt brukt til
6. nov. 2020
Merknad
Etiketten utfases, tillatt salg og distribusjon tom 06.11.2019 og tillatt bruk tom 06.11.2020
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • fenpropimorf: 750 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • fenpropimorf: 750 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • fenpropimorf: 750 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • fenpropimorf: 750 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • fenpropimorf: 750 g/l
Tillatt solgt til
30. okt. 2020
Tillatt brukt til
30. okt. 2021
Merknad
Godkjenning går ut 30.04.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 30. oktober 2020, og videre lagres og brukes frem til og med 30. oktober 2021.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • mepanipyrim: 440 g/kg
Tillatt solgt til
20. nov. 2024
Tillatt brukt til
20. mai 2025
Merknad
Godkjenningen går ut i 2024, siden det aktive stoffet ikke lenger er godkjent. Siste dato for salg og import er 20. november 2024, siste dato for lagring og bruk er 20. mai 2025.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imazalil: 100 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imazalil: 100 g/l
Merknad
Redusert bruksområde.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imazalil: 25 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imazalil: 25 g/l
Merknad
Skjerpet merking på helse.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imazalil: 25 g/l
Merknad
Skjerpet merking på helse.
Utgått
Virksomt stoff
 • Imazalil: 25 g/l
Merknad
Skjerpet merking på helse.
Utgått
Virksomt stoff
 • Imazalil: 25 g/l
Merknad
Skjerpet merking på helse.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • prometryn: 500 g/kg
Merknad
Miljø
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 360 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 360 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving. Mot frøugras i kålrot, skjermet sprøyting.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 360 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2020
Tillatt brukt til
30. juni 2021
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 360 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2020
Tillatt brukt til
30. juni 2021
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 360 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 360 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2021
Tillatt brukt til
30. juni 2022
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.20 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.22.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 360 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2021
Tillatt brukt til
30. juni 2022
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.20 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.22.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 360 g/L
Merknad
Tillat solgt tom 15.02.18, tillat brukt tom 15.02.19.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • metamitron: 710 g/kg
Merknad
Redusert bruksområde
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • metamitron: 710 g/kg
Merknad
Redusert bruksområde
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Amidosulfuron: 750 g/kg
Utgått
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Amidosulfuron: 750 g/kg
Tillatt solgt til
31. des. 2014
Tillatt brukt til
31. des. 2015
Merknad
Produktet med etiketten med reg.num. 2006.47 kunne selges fram til 31.12.2013 og brukes t.o.m. 31.12.2014
Utgått
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Klorprofam: 624 g/l
Tillatt solgt til
8. apr. 2020
Tillatt brukt til
8. okt. 2020
Merknad
Produktet kan importeres og selges frem til og med 8. april 2020, og videre lagres og brukes til og med 8. oktober 2020.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • azinfosmetyl: 255 g/kg
Merknad
Trukket av Landbrukstilsynet
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • tifensulfuron-metyl: 750 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • tifensulfuron-metyl: 347 g/kg
 • Tribenuron-metyl: 176 g/kg
Tillatt solgt til
30. apr. 2020
Tillatt brukt til
30. apr. 2021
Merknad
Godkjenning utløp 31.10.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.04.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.04.2021. Regnr.2007.132 kan selges og brukes så lenge 2007.132.18 er godkjent.
Utgått
Virksomt stoff
 • tifensulfuron-metyl: 781 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Diflufenikan: 150 g/l
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Merknad
Godkjenning utgår 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Salg og distribusjon tillatt t.o.m. 30.06.2019. Tillatt brukt t.o.m. 30.06.2020.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Hypoaspis miles: 100 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Hypoaspis miles: 100 %
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Acetamiprid: 200 g/kg
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • tiodikarb: 40 g/kg
Merknad
Skjerpet merking på miljø.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 25 g/kg
Tillatt solgt til
31. des. 2016
Tillatt brukt til
31. des. 2017
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 25 g/kg
Merknad
Endring i dosering, behandlingfrist og biemerking.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 25 g/kg
Merknad
Endring i dosering, behandlingsfrist og biemerking.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 25 g/kg
Merknad
Helse og redusert bruksområde
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 25 g/kg
Merknad
Helse og redusert bruksområde
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 25 g/kg
Merknad
Helse og redusert bruksområde
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 100.49 g/l
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 100.49 g/l
Merknad
Endring i dosering, behandlingsfrist og biemerking.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Diflufenikan: 40 g/l
 • Glyfosat: 250 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2020
Tillatt brukt til
30. juni 2021
Merknad
Preparatet går ut 31.12.2019. Imoprt, salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020. Tillatt brukt t.o.m. 30.06.2021.
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 7.2 g/l
Tillatt solgt til
22. jan. 2017
Tillatt brukt til
22. jan. 2018
Merknad
Het tidligere Bayer Garden mot ugress klar-til-bruk.
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 120 g/l
Tillatt solgt til
31. des. 2016
Tillatt brukt til
31. des. 2017
Merknad
Trukket godkjenning fra og med 22.07.2016. Tilltatt solgt fram til og med 31.12.2016.
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 7.2 g/l
Tillatt solgt til
31. des. 2016
Tillatt brukt til
31. des. 2017
Merknad
Het tidligere Bayer Garden Mot Ugress skum spray
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 120 g/L
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Merknad
Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 7.2 g/L
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Merknad
Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Jern(III)fosfat: 10 g/kg
Merknad
Tillat solgt tom 07.09.17, tillat brukt tom 07.09.2018.
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Tritikonazol: 20.4 g/l
 • Prokloraz: 61.2 g/l
Tillatt solgt til
1. juli 2022
Tillatt brukt til
1. juli 2023
Merknad
Godkjenningen til Kinto utløper 31. desember 2021. Produktet kan importeres og selges frem til og med 1.juli 2022, og videre lagres og brukes frem til og med 1. juli 2023.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l
Tillatt solgt til
31. des. 2015
Tillatt brukt til
31. des. 2016
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • kobberoksyklorid: 840 g/kg
Merknad
Redusert bruksområde
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • kobberoksyklorid: 840 g/kg
Merknad
Redusert bruksområde, redusert dose og Helse/miljø
Utgått
Virksomt stoff
 • kobberoksyklorid: 840 g/kg
Merknad
Redusert bruksområde, redusert dose og Helse/miljø
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • kobberoksyklorid: 840 g/kg
Merknad
Redusert bruksområde, redusert dose og Helse/miljø
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • kobberoksyklorid: 840 g/kg
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Eddiksyre: 62 g/l
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyridat: 450 g/kg
Tillatt solgt til
24. aug. 2017
Tillatt brukt til
24. aug. 2018
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Utgått
Minor use
Virksomt stoff
 • Pyridat: 450 g/kg
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Utgått
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyridat: 450 g/kg
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Utgått
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyridat: 450 g/kg
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Utgått
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyridat: 450 g/kg
Merknad
Redusert bruksområde. Ikke tillatt i raps.
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Utgått
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyridat: 450 g/kg
Tillatt solgt til
24. aug. 2017
Tillatt brukt til
24. aug. 2018
Merknad
Tillat solgt tom 24.08.17, tillat brukt tom 24.08.18.
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Utgått
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyridat: 450 g/kg
Tillatt solgt til
24. aug. 2017
Tillatt brukt til
24. aug. 2018
Merknad
Tillat solgt tom 24.08.17, tillat brukt tom 24.08.18.
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Utgått
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyridat: 450 g/kg
Tillatt solgt til
24. aug. 2017
Tillatt brukt til
24. aug. 2018
Merknad
Tillat solgt tom 24.08.17, tillat brukt tom 24.08.18.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyridat: 450 g/kg
Tillatt solgt til
24. aug. 2017
Tillatt brukt til
24. aug. 2018
Merknad
Tillat solgt tom 24.08.17, tillat brukt tom 24.08.18.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyridat: 450 g/kg
Tillatt solgt til
24. aug. 2017
Tillatt brukt til
24. aug. 2018
Merknad
Tillat solgt tom 24.08.17, tillat brukt tom 24.08.18.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Fluopyram: 500 g/l
Tillatt solgt til
3. mars 2021
Tillatt brukt til
3. mars 2022
Merknad
Produkter med registreringsnummer 2015.51 er tillatt solgt til og med 03.03.2021 og brukt til og med 03.03.2022. Produkter med registreringsnummer 2015.51 kan ometikketeres med registreringsnummer 2015.51.20
Utgått
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Macrolophus pygmaeus: 100 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Klopyralid: 100 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Klopyralid: 100 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Klopyralid: 600 g/l
Tillatt solgt til
30. okt. 2023
Tillatt brukt til
30. okt. 2024
Merknad
Preparatet avvikles siden vi ikke har mottatt søknad om fornyet godkjenning.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • tau-Fluvalinat: 240 g/L
Avdriftsreduksjon
Utgått
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • mekoprop-P: 600 g/l
Tillatt solgt til
4. apr. 2022
Tillatt brukt til
4. apr. 2023
Merknad
Denne etiketten fases ut grunnet skjerpet miljømerking. Avviklingsperioden starter fra 04.10.2021. Siste dag for salg vil være 04.04.2022 og siste dag for bruk 04.04.2023.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • mekoprop-P: 600 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2017
Tillatt brukt til
30. juni 2018
Merknad
Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • fenpropimorf: 300 g/l
 • kresoksimmetyl: 150 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • fenpropimorf: 300 g/l
 • kresoksimmetyl: 150 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imidakloprid: 700 g/kg
Tillatt solgt til
19. des. 2018
Tillatt brukt til
19. des. 2018
Merknad
Siste dag for import, salg, bruk og besittelse: 19. desember 2018.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Tillatt solgt til
14. mars 2022
Tillatt brukt til
14. mars 2023
Merknad
Het tidligere MCPA 750 Flytende. Denne etiketten utgår 14.09.2021. Siste dag for salg vil være 14.03.2022 og siste dag for bruk 14.03.2023.
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Merknad
Tillat solgt tom 30.05.17, tillat brukt tom 30.05.18.
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Milbemektin: 9.3 g/l
Tillatt solgt til
1. mai 2019
Tillatt brukt til
1. mai 2020
Merknad
Signifikant formuleringsendring. Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020.
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Utgått
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Milbemektin: 9.3 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Milbemektin: 9.3 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Trineksapak-etyl: 250 g/l
Merknad
Bruksutvidelse krypkvein.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Trineksapak-etyl: 250 g/l
Merknad
Redusert dose
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Trineksapak-etyl: 250 g/l
Merknad
Redusert dose
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Trineksapak-etyl: 250 g/l
Merknad
Redusert dose
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • pencycuron: 12.5 g/kg
Tillatt solgt til
30. nov. 2021
Tillatt brukt til
30. nov. 2022
Merknad
Fare for overskridelse av MLR, så preparatet bør kun brukes til beising av settepotet. Godkjenning går ut 31. mai 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 30. november. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 30. november. 2022.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • pencycuron: 250 g/l
Tillatt solgt til
30. nov. 2021
Tillatt brukt til
30. nov. 2022
Merknad
Fare for overskridelse av MLR, så preparatet bør kun brukes til beising av settepotet. Godkjenning går ut 31. mai 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 30. november.2021 og videre lagres og brukes frem til og med 30. november 2022.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • flutolanil: 400 g/l
Merknad
Trukket med øyeblikkelig virkning. Inneholder formuleringsstoffer (APE) som er utfaset i Norge.Siste bruksår er 2002.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Jern(II)sulfat: 600 g/kg
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Spirotetramat: 100 g/l
Tillatt solgt til
30. okt. 2024
Tillatt brukt til
30. okt. 2025
Merknad
Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025. Produkter merket med registreringsnummer 2013.25 er ikke tillatt å produsere etter at nytt registreringsnummer er tildelt, men kan selges fra distributør og brukes så lenge nytt registreringsnummer er godkjent.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Spirotetramat: 100 g/l
Tillatt solgt til
30. okt. 2024
Tillatt brukt til
30. okt. 2025
Merknad
Mot bladlus, mellus, trips, sjoldlus/ullus og spinnmidd i prydplanter i veksthus Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Spirotetramat: 100 g/l
Tillatt solgt til
30. okt. 2024
Tillatt brukt til
30. okt. 2025
Merknad
NLR. Mot bladlus, rotlus og trips i babyleaf, bladgrønnsaker, kruspersille, bladpersille og dill. Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Spirotetramat: 100 g/l
Tillatt solgt til
30. okt. 2024
Tillatt brukt til
30. okt. 2025
Merknad
NLR. Mot insekter og midd i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær, aronia, tindved, blåleddved, svarthyll, bringe- og bjørnebær på friland og i tunnel, eldkvede, druer, fennikel, sukkermais, hvitløk og sjalottløk på friland, samt mot bladlus, mellus, trips, skjoldlus/ ullus og spinnmidd på prydplanter i veksthus. Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025.
Biemerking
Utgått
Virksomt stoff
 • Spirotetramat: 100 g/l
Tillatt solgt til
30. okt. 2024
Tillatt brukt til
30. okt. 2025
Merknad
NLR. Mot kirsebærflue og midd på kirsebær på friland, og mot bladlus, kirsebærflue og midd på kirsebær i tunnel. Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025.
Biemerking
Utgått
Virksomt stoff
 • Spirotetramat: 100 g/l
Tillatt solgt til
30. okt. 2024
Tillatt brukt til
30. okt. 2025
Merknad
NLR. Mot kålmøll og andre sommerfuglarter på hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kålrot og nepe på friland. Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025.
Biemerking
Utgått
Virksomt stoff
 • Spirotetramat: 100 g/l
Tillatt solgt til
30. okt. 2024
Tillatt brukt til
30. okt. 2025
Merknad
NLR. Mot skadedyr i stilkselleri, dill, persille, grasløk, kepaløk, gulrot, rotpersille, rotselleri, pastinakk, kålrot, nepe, rødbeter og jordbær. Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025.
Biemerking
Utgått
Virksomt stoff
 • Spirotetramat: 100 g/l
Tillatt solgt til
30. okt. 2024
Tillatt brukt til
30. okt. 2025
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving. Mot solbærgallmidd i solbær. Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Streptomyces griseoviridis: 330 g/kg
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • lecitin: 100 g/kg
 • Verticillium lecanii: 160 g/kg
Mikroorganisme
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Steinernema feltiae: 100 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Steinernema feltiae: 100 %
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Phasmarhabditis hermaphrodita: 100 %
Merknad
Nytt reg.nr 2018.63. Produkt med reg.nr 2008.86.10 kan selges så lenge 2018.63 er godkjent.
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Steinernema feltiae: 100 %
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Steinernema feltiae
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Heterorhabditis megidis: 100 %
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Heterorhabditis megidis: 100 %
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Steinernema kraussei: 100 %
Merknad
Nytt reg.nr 2018.62. Produkter med reg.nr 2008.18.09 kan selges så lenge 2018.62 er godkjent
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Steinernema kraussei
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Heterorhabditis bacteriophora: 100 %
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Jern(III)fosfat: 29.7 g/kg
Tillatt solgt til
13. juli 2017
Tillatt brukt til
13. juli 2018
Merknad
Tillat solgt tom 13.07.17, tillat brukt tom 13.07.18.
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • heksytiazoks: 108 g/kg
Merknad
Trukket av Mattilsynet pga. uheldig formuleringsstoff.
Utgått
Virksomt stoff
 • triforin: 190 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • triforin: 190 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • triforin: 190 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Kopper(I)oksid: 862 g/kg
Tillatt solgt til
1. mars 2020
Merknad
reparater med tidl. reg.nr 2008.43.16 mangler setning med avstandskrav til vann på etiketten. Preparater på lager hos Nordox og distributører må ometiketteres til godkjent etikett med reg. nr. 2008.43.19 innen 1.3.20. Bruk av preparater med reg. nr. 2008.43.16 er tillatt så lenge preparater med reg. nr. 2008.43.19 er godkjent, så lenge sikkerhetssone til vann overholdes: Ikke nærmere enn 30 m i frukt og 10 m i bær.
Økologisk landbruk
Vegetert buffersone
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • mekoprop-P: 600 g/l
Tillatt solgt til
4. apr. 2022
Tillatt brukt til
4. apr. 2023
Merknad
Denne etiketten fases ut grunnet skjerpet miljømerking. Avviklingsperioden starter fra 04.10.2021. Siste dag for salg vil være 04.04.2022 og siste dag for bruk 04.04.2023.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • mekoprop-P: 600 g/l
Merknad
Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • guazatinacetat: 300 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • guazatinacetat: 25 g/l
 • imazalilsulfat: 25 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • guazatinacetat: 300 g/l
 • imazalilsulfat: 20 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Mankozeb: 750 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Mankozeb: 750 g/kg
Merknad
Preparat med reg.nr 99.25 er fortsatt gyldig
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • dimetoat: 500 g/l
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • dimetoat: 500 g/l
Merknad
Skulle bli erstattet med Perfekthion 400, men som er blitt avslått med bakgrunn i dokumentasjonsmangler.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • pirimikarb: 500 g/kg
Biemerking
Utgått
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • pirimikarb: 500 g/kg
Merknad
Helse
Biemerking
Utgått
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • pirimikarb: 500 g/kg
Tillatt solgt til
26. sep. 2019
Tillatt brukt til
26. sep. 2020
Merknad
Preparat med reg.nr. 2011.19.14 og reg.nr. 2011.19.18 kan selges ut fra lager til det er tomt og brukes så lenge reg.nr. 2011.19.18 er godkjent.
Biemerking
Utgått
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • pirimikarb: 500 g/kg
Merknad
Preparatet har fått begrenset bruksområde (kun tillatt i veskthuskulturer).
Biemerking
Utgått
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • pirimikarb: 500 g/kg
Merknad
Helse
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Diflufenikan: 40 g/l
 • Glyfosat: 250 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2023
Tillatt brukt til
31. des. 2023
Merknad
Nytt reg.nr i 2018. Reg.nr 2012.28.14 er ikke tillat å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.28.18 er godkjent. Godkjenningen (reg.nr. 2012.28.18) utløper etter 31.12.2022, med avviklingsperiode for salg til 30.06.2023, og bruk og lagring til 31.12.2023.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Dikamba: 0.3 g/l
 • Diklorprop-P: 1.5 g/l
 • MCPA: 5.2 g/l
Merknad
Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent.
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Dikamba: 4.8 g/l
 • Diklorprop-P: 22.5 g/l
 • MCPA: 78 g/l
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg
Tillatt solgt til
30. apr. 2024
Tillatt brukt til
30. apr. 2024
Merknad
Ikke søkt om fornyet godkjenning. Godkjenningen går dermed ut 30. april 2024, og preparatet kan verken selges, lagres eller brukes etter den datoen.
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg
Tillatt solgt til
30. apr. 2024
Tillatt brukt til
20. apr. 2024
Merknad
Ikke søkt om fornyet godkjenning. Godkjenningen går dermed ut 30. april 2024, og preparatet kan verken selges, lagres eller brukes etter den datoen.
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg
Tillatt solgt til
30. apr. 2024
Tillatt brukt til
30. apr. 2024
Merknad
Ikke søkt om fornyet godkjenning. Godkjenningen går dermed ut 30. april 2024, og preparatet kan verken selges, lagres eller brukes etter den datoen.
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Paecilomyces fumosoroseus: 180 g/kg
Merknad
Tillat solgt tom 21.09.18, tillat brukt tom 21.09.19.
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imidakloprid: 120 g/l
 • pencycuron: 250 g/l
Tillatt solgt til
19. des. 2018
Tillatt brukt til
19. des. 2018
Merknad
Siste dag for import, salg, bruk og besittelse er 19. desember 2018.
Biemerking
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Florasulam: 50 g/l
Merknad
Tillat solgt tom 30.06.17, tillat brukt tom 30.06.18.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Florasulam: 50 g/l
Merknad
Tillat solgt tom 30.06.17, tillat brukt tom 30.06.18.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Rapsolje: 777 g/l
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Rapsolje: 777 g/l
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imidakloprid: 0.05 g/stk
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imidakloprid: 0.05 g/stk
Tillatt solgt til
19. des. 2018
Tillatt brukt til
19. des. 2018
Merknad
Siste dag for import, salg, bruk og besittelse er 19. desember 2018.
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imidakloprid: 0.25 g/kg
 • Rapsolje: 1 g/kg
 • metiokarb: 0.5 g/kg
Biemerking
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Imidakloprid: 0.25 g/kg
 • Rapsolje: 1 g/kg
 • metiokarb: 0.5 g/kg
Biemerking
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 120 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Merknad
Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 7.2 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Merknad
Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; distribusjon, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • propaklor: 480 g/l
Merknad
Redusert dose
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Cyazofamid: 400 g/l
Tillatt solgt til
31. juli 2023
Tillatt brukt til
31. juli 2023
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Cyazofamid: 160 g/l
Tillatt solgt til
28. nov. 2023
Tillatt brukt til
31. juli 2023
Merknad
Utgått parallellgodkjenning. Kan selges, lagres og brukes så lenge reg. nr. 2015.14 er godkjent.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Dikvat dibromid: 374 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Dikvat dibromid: 374 g/l
Utgått
Virksomt stoff
 • Dikvat dibromid: 374 g/l
Tillatt solgt til
4. nov. 2019
Tillatt brukt til
4. feb. 2020
Merknad
Produktet mister godkjenningen fra og med 04. mai 2019. Produktet kan importeres og selges frem til og med 04. november 2019, og videre lagres og brukes til og med 04. februar 2020.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Dikvat dibromid: 374 g/l
Merknad
Utgår pga av feil behandlingfrist på etiketten.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 7.2 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Penetreringsolje: 925 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Penetreringsolje: 925 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Penetreringsolje: 925 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Dikvat dibromid: 374 g/l
Tillatt solgt til
4. nov. 2019
Tillatt brukt til
4. feb. 2020
Merknad
Produktet kan importeres og selges frem til og med 04. november 2019, og videre lagres og brukes til og med 04. februar 2020.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Metalaksyl-M: 24 g/kg
Utgått
Virksomt stoff
 • Mankozeb: 640 g/kg
 • Metalaksyl-M: 39 g/kg
Tillatt solgt til
4. juli 2021
Tillatt brukt til
4. jan. 2022
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving Viken. Mot soppsjukdommer i vårløk Godkjenning utløper 31. januar 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.
Avdriftsreduksjon
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Mankozeb: 640 g/kg
 • Metalaksyl-M: 39 g/kg
Tillatt solgt til
4. juli 2021
Tillatt brukt til
4. jan. 2022
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon. Godkjenning utløper 31. januar 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.
Avdriftsreduksjon
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • metalaksyl: 50 g/kg
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • metalaksyl: 50 g/kg
Merknad
Trukket av Landbrukstilsynet pga uheldige miljøegenskaper.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Tolklofosmetyl: 500 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Tolklofosmetyl: 500 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Tolklofosmetyl: 500 g/l
Merknad
Skjerpet merking på miljø
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Diflufenikan: 360 g/kg
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/kg
Tillatt solgt til
27. jan. 2019
Tillatt brukt til
27. jan. 2020
Merknad
Tillatt solgt tom 27.01.19, tillatt brukt tom 27.01.2020.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg
Tillatt solgt til
30. apr. 2023
Tillatt brukt til
30. apr. 2023
Merknad
Ikke søkt om regodkjenning i Norge.
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 450 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2020
Tillatt brukt til
30. juni 2021
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 7.2 g/l
 • Pelargonsyre: 20.4 g/l
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 7.2 g/l
 • Pelargonsyre: 20.4 g/l
Tillatt solgt til
17. feb. 2023
Tillatt brukt til
17. feb. 2024
Merknad
Produktet er trukket fra det norske markedet. Det er tillatt å selge preparatet t.o.m 17.2.2022, bruk av eksisterende lagre ert tillatt t.o.m. 17.02.2024. Nytt reg.nr i 2018. Reg. nr 2016.16 kan brukes og selges så lenge reg.nr.2016.16.18 er godkjent.
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 120 g/l
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 120 g/l
Merknad
Nytt. Reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.61.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.61.18 er godkjent.
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 7.2 g/L
Merknad
Nytt reg. nr. i 2018. Reg. nr 2011.17.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr.2011.17.18 er godkjent.
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 7.2 g/L
Tillatt solgt til
30. juni 2021
Tillatt brukt til
30. juni 2022
Merknad
Reg. nr 2011.17.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr.2011.17.18 er godkjent. Godkjenninga (reg. nr 2011.17.18) går ut 20.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2022.
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 72 g/L
Merknad
Nytt reg. nr i 2018. Reg.nr. 2018.16 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.16.18 er godkjent.
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 72 g/L
Tillatt solgt til
30. juni 2021
Tillatt brukt til
30. juni 2022
Merknad
Reg.nr. 2018.16 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.16.18 er godkjent. Godkjenninga (reg. nr 2018.16.18) går ut 20.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2022.
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 785 g/kg
Tillatt solgt til
27. mars 2017
Tillatt brukt til
27. mars 2018
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 360 g/l
Tillatt solgt til
27. mars 2017
Tillatt brukt til
27. mars 2018
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 120 g/L
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Hobbybruk
Konsentrat
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 7.2 g/l
 • Pelargonsyre: 10 g/l
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 7.2 g/l
 • Pelargonsyre: 10.2 g/l
Merknad
Nytt reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.60.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.60.18 er godkjent.
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 7.2 g/l
 • Pelargonsyre: 10.2 g/l
Tillatt solgt til
27. aug. 2024
Tillatt brukt til
27. aug. 2025
Merknad
Nytt reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.60.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.60.18 er godkjent.
Hobbybruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 360 g/l
Tillatt solgt til
30. juni 2020
Tillatt brukt til
30. juni 2021
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • iprodion: 750 g/kg
Merknad
Begrenset bruksområde
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • iprodion: 750 g/kg
Merknad
Endringer i bruksområdet.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • iprodion: 750 g/kg
Tillatt solgt til
20. apr. 2018
Tillatt brukt til
5. juni 2018
Merknad
Tillat solgt tom 05.06.17, tillat brukt tom 05.06.18. Følgende bruksområder er gått ut: frukt, oljevekster, beising potet, rotpersille samt oppal av knutekål, stangselleri, knollselleri, purre og bete. Behandl.frist frilandsagurk er 4 dager (vil bli rettet opp ved neste opptrykk).
Utgått
Virksomt stoff
 • iprodion: 500 g/l
Merknad
Erstattet av Rovral 75 WG
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyrimetanil: 400 g/l
Utgått
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyrimetanil: 400 g/l
Utgått
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyrimetanil: 400 g/l
Merknad
Skjerpet merking
Utgått
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyrimetanil: 400 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Fludioksonil: 50 g/L
 • Tebukonazol: 10 g/L
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Amidosulfuron: 100 g/l
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 25 g/L
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Kletodim: 240 g/l
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Kletodim: 240 g/l
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Kletodim: 240 g/l
Merknad
Redusert bruksområde
Utgått
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Kletodim: 240 g/l
Tillatt solgt til
28. nov. 2023
Tillatt brukt til
28. nov. 2023
Merknad
Utgått parallellgodkjenning. Kan selges, lagres og brukes så lenge reg. nr. 2014.33.17 er godkjent.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Metribuzin: 600 g/L
Tillatt solgt til
29. juni 2022
Tillatt brukt til
29. juni 2022
Merknad
NLR. Dispensasjon til bruk mot frøugras i potet med og uten dekke i perioden 01. mars - 29. juni 2022.
Utgått
Midlertidig tilatelse
Virksomt stoff
 • Metribuzin: 705 g/kg
Utgått
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Mankozeb: 500 g/kg
 • Fenamidon: 100 g/kg
Merknad
Skjerpet emrking på helse.
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • fluazinam: 500 g/l
Utgått
Midlertidig tilatelse
Etikett
Virksomt stoff
 • fluazinam: 500 g/l
Utgått
Midlertidig tilatelse
Etikett
Virksomt stoff
 • fluazinam: 500 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • fluazinam: 500 g/l
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Sitobion avenae: 100 %
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett
Virksomt stoff
 • Jern(III)fosfat: 30 g/kg
Merknad
Tillat solgt tom 13.07.17, tillat brukt tom 13.07.18.
Økologisk landbruk
Utgått
Midlertidig tilatelse
Etikett
Virksomt stoff
 • Jern(III)fosfat: 30 g/kg
Økologisk landbruk
Utgått
Etikett