Penncozeb Granulat

Registreringsnummer: 92.4a-b
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Mankozeb: 750 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
-
Godkjent til
30. juni 1997
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
92.4a-b
Godkjent til
30. juni 1997
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsnummer
92.4.97
Godkjent til
5. feb. 1998
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Preparat med reg.nr 99.25 er fortsatt gyldig
Importør
FELLESKJØPET AGRI SA AVD HOLSTAD
POSTBOKS 344
1402
SKI