Moddus M

Registreringsnummer: 2017.1.22
Virksomt stoff
  • Trineksapak-etyl: 250 g/l
Preparat type
Vekstregulator
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
26. sep. 2022
Godkjent til
15. des. 2025
Merknad
Etikett med reg.nr (2017.1.18) er tillatt solgt t.o.m. 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m 01.01.2024.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
98.10
Godkjent til
9. feb. 2003
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Redusert dose
Registreringsnummer
98.10.98
Godkjent til
9. feb. 2003
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Redusert dose
Registreringsnummer
99.20
Godkjent til
31. mars 2004
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Redusert dose
Registreringsnummer
2005.9.14
Godkjent til
31. des. 2014
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Bruksutvidelse krypkvein.
Importør
SYNGENTA NORDICS AS NUF
LINNES GÅRD
TUVERUDVEIEN 29
3426
GULLAUG
Registreringsinnehaver
SYNGENTA NORDICS AS
STRANDLODSVEJ 44
DK-2300
KØBENHAVN S