Ranman Top

Registreringsnummer: 2015.18
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Cyazofamid: 160 g/l
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Suspensjonkonsentrat
Behandlet
11. mars 2015
Godkjent til
31. juli 2025
Tillatt brukt til
31. juli 2023
Tillatt solgt til
28. nov. 2023
Merknad
Utgått parallellgodkjenning. Kan selges, lagres og brukes så lenge reg. nr. 2015.14 er godkjent.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2015.18
Godkjent til
31. juli 2025
Tillatt solgt til
28. nov. 2023
Tillatt brukt til
31. juli 2023
Merknad
Utgått parallellgodkjenning. Kan selges, lagres og brukes så lenge reg. nr. 2015.14 er godkjent.
Importør
NORGESFOR AS
POSTBOKS 8728 YOUNGSTORGET
0028
OSLO
Registreringsinnehaver
ISK BIOSCIENCES EUROPE SA
TOUR ITT
480 AVENUE LOUSE BTE 12
BE-1050
BRUSSELS