Renol

Registreringsnummer: 2007.8
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Penetreringsolje: 925 g/l
Preparat type
Tilsetningsstoff
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
2. feb. 2007
Godkjent til
31. des. 2012
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2007.8
Godkjent til
31. des. 2012
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
NORGESFOR AS
POSTBOKS 8728 YOUNGSTORGET
0028
OSLO