Milbeknock

Registreringsnummer: 2013.3.14
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Milbemektin: 9.3 g/l
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
11. jan. 2013
Godkjent til
30. sep. 2015
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2013.3.14
Godkjent til
30. sep. 2015
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
NORGESFOR AS
POSTBOKS 8728 YOUNGSTORGET
0028
OSLO