Euparen M

Registreringsnummer: 2002.124.03
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • tolylfluanid: 505 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
8. sep. 2003
Godkjent til
31. mars 2007
Merknad
Import, salg og bruk av preparatet ble forbudt med øyeblikkelig virkning fra 26.3.2007. Årsaken er oppdagelsen av en hittil ukjent hovedmetabolitt hvor egenskapene ikke er dokumentert.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2002.124.03
Godkjent til
31. mars 2007
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Import, salg og bruk av preparatet ble forbudt med øyeblikkelig virkning fra 26.3.2007. Årsaken er oppdagelsen av en hittil ukjent hovedmetabolitt hvor egenskapene ikke er dokumentert.
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME