CDQ SX

Registreringsnummer: 2017.17.21
Virksomt stoff
  • Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
  • Tribenuron-metyl: 222 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Vannløslig granulat
Behandlet
-
Godkjent til
31. mars 2025
Merknad
Etikett med reg.nr 2017.17.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2014.9.14
Godkjent til
31. des. 2017
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Tillat solgt tom 30.11.17, tillat brukt tom 30.11.18.
Registreringsinnehaver
FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS AS
THYBORØNVEJ 78
DK-7673
DK-7673
HARBOØE