Chipco Green 75 WG

Registreringsnummer: 2008.61
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • iprodion: 750 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
11. feb. 2008
Godkjent til
31. des. 2017
Tillatt brukt til
5. juni 2018
Tillatt solgt til
20. apr. 2018
Merknad
Tillat solgt 30.06.18, tillat solgt 30.06.19.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2008.61
Godkjent til
31. des. 2017
Tillatt solgt til
20. apr. 2018
Tillatt brukt til
5. juni 2018
Merknad
Tillat solgt 30.06.18, tillat solgt 30.06.19.
Importør
BAYER AS - BAYER ENVIRONMENTALSCIENCE
POSTBOKS 14
0212
OSLO