Cerone

Registreringsnummer: 2012.16.14
Virksomt stoff
  • Etefon: 480 g/l
Preparat type
Vekstregulator
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
14. juni 2013
Godkjent til
15. nov. 2026
Off-label
Minor use
Off label-godkjenninger
Om godkjenningen
NLR Viken. Mot legde og stråknekk i åkerbønner til modning til for.
Godkjent dato
8. sep. 2015
Godkjent til
15. nov. 2026
Om godkjenningen
Norsk Gartnerforbund. Til vekstregulering av løkblomster i potte i veksthus.
Godkjent dato
17. juli 2012
Godkjent til
15. nov. 2026
Om godkjenningen
Norsk Juletre. Til toppskuddsregulering i juletre.
Godkjent dato
8. sep. 2015
Godkjent til
15. nov. 2026
Minor use-utvidelser
Om godkjenningen
NLR. Mot legde i grasfrøeng.
Godkjent dato
12. apr. 2023
Godkjent til
15. nov. 2026
Tilleggsetikett
1102_27723
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2004.63
Godkjent til
30. juni 2010
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Etikett utgår pga endring i bruksområdet. Eple, pære og plomme utgår f.o.m. -08 pga nye grenseverdier som vil bli vedtatt i EU.
Registreringsnummer
2004.63.07
Godkjent til
30. mars 2012
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Tillatt som frukttynning i eple. Frukttynning i pære og plomme ikke lenger tillatt (siste bruksår var 2008) pga risiko for overskridelse av grenseverdi.
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME
Registreringsinnehaver
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME