Fenix

Registreringsnummer: 96.16
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Aklonifen: 600 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Suspensjonkonsentrat
Behandlet
21. feb. 1996
Godkjent til
21. feb. 2001
Merknad
Redusert bruksområde
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
96.16.96
Godkjent til
21. feb. 2001
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Trukket av parallellimportør. Tilgjengelig på markedet fra hovedimportør.
Registreringsnummer
96.16
Godkjent til
21. feb. 2001
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Redusert bruksområde
Importør
FELLESKJØPET AGRI SA AVD HOLSTAD
POSTBOKS 344
1402
SKI