Provanto insektpin

Registreringsnummer: 2018.87
Virksomt stoff
  • Flupyradifuron: 18.8 g/kg
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Vannløselig tablett
Behandlet
17. sep. 2018
Godkjent til
19. des. 2026
Hobbybruk
Registreringsinnehaver
SBM DEVELOPPEMENT SAS
LES 4 M 111, CHEMIN DU PETIT BOIS,
69130 ECULLY, FRANCE
9999