Candit

Registreringsnummer: 98.38
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • kresoksimmetyl: 500 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
3. juni 1998
Godkjent til
3. juni 2003
Merknad
Redusert bruksområde
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
98.38
Godkjent til
3. juni 2003
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Redusert bruksområde
Registreringsnummer
98.38.99
Godkjent til
3. juni 2003
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Redusert bruksområde
Importør
BASF AS
LILLEAKERVEIEN 2C
POSTBOKS 563
1327
LYSAKER