Keeper Total K

Registreringsnummer: 2016.27
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Glyfosat: 120 g/L
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
7. okt. 2016
Godkjent til
31. des. 2018
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Merknad
Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2016.27
Godkjent til
31. des. 2018
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Merknad
Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Importør
SBM LIFE SCIENCE AB
POSTBOX 13,
245 21 STAFFANSTORP
9999