Alar 85 SG

Registreringsnummer: 2002.11
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Daminozid: 850 g/kg
Preparat type
Vekstregulator
Formulering
Vannløselig pulver
Behandlet
4. jan. 2002
Godkjent til
31. mars 2004
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2002.11
Godkjent til
31. mars 2004
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsnummer
2004.67
Godkjent til
31. mars 2012
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsinnehaver
ARYSTA LIFESCIENCE GREAT BRITAIN LTD
ADRESSE IKKE ANGITT
9999