Centium 36 CS

Registreringsnummer: 2013.14.14
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Klomazon: 360 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Kapsel emulsjon
Behandlet
17. apr. 2013
Godkjent til
20. sep. 2019
Tillatt brukt til
20. mars 2021
Tillatt solgt til
20. mars 2020
Merknad
Tillat solgt tom 20.03.20, tillat brukt tom 20.03.2021
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2013.14.14
Godkjent til
20. sep. 2019
Tillatt solgt til
20. mars 2020
Tillatt brukt til
20. mars 2021
Merknad
Tillat solgt tom 20.03.20, tillat brukt tom 20.03.2021
Importør
NORGESFOR AS
POSTBOKS 8728 YOUNGSTORGET
0028
OSLO