Mekoprop Nufarm

Registreringsnummer: 2016.37.21
Virksomt stoff
  • mekoprop-P: 600 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
22. sep. 2021
Godkjent til
15. mai 2026
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2016.37
Godkjent til
4. okt. 2021
Tillatt solgt til
4. apr. 2022
Tillatt brukt til
4. apr. 2023
Merknad
Denne etiketten fases ut grunnet skjerpet miljømerking. Avviklingsperioden starter fra 04.10.2021. Siste dag for salg vil være 04.04.2022 og siste dag for bruk 04.04.2023.
Registreringsnummer
2012.11.14
Godkjent til
30. juni 2013
Tillatt solgt til
30. juni 2017
Tillatt brukt til
30. juni 2018
Merknad
Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18.
Registreringsinnehaver
NUFARM DEUTSCHLAND GMBH
IM MEDIAPARK 4E
50670
KØLN