Glyfonova pluss

Registreringsnummer: 2004.48.14
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Glyfosat: 360 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
28. jan. 2008
Godkjent til
31. des. 2018
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2004.48.14
Godkjent til
31. des. 2018
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.
Registreringsnummer
2004.48.14
Godkjent til
31. des. 2015
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving. Mot frøugras i kålrot, skjermet sprøyting.
Importør
FELLESKJØPET AGRI SA AVD HOLSTAD
POSTBOKS 344
1402
SKI