Ally SX

Registreringsnummer: 2014.12.14
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Metsulfuron-metyl: 200 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Vannløslig granulat
Behandlet
10. jan. 2014
Godkjent til
31. des. 2017
Tillatt brukt til
30. juni 2019
Tillatt solgt til
30. juni 2018
Merknad
Tillat solgt tom 30.06.18, tillat brukt tom 30.06.2019.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2014.12.14
Godkjent til
31. des. 2017
Tillatt solgt til
30. juni 2018
Tillatt brukt til
30. juni 2019
Merknad
Tillat solgt tom 30.06.18, tillat brukt tom 30.06.2019.
Importør
DUPONT NORGE AS
GRENSEVEIEN 91, POSTBOKS 6154 ETTERSTAD
0602
OSLO