Sencor SC 600

Virksomt stoff
  • Metribuzin: 600 g/L
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Suspensjonkonsentrat
Behandlet
29. jan. 2024
Godkjent til
7. aug. 2024
Merknad
Mot frøugras i sommer- og høstgulrot på friland i perioden 10. april til 07. august 2024. Det gis også tillatelse til å lagre preparatet i 12 måneder etter godkjenningsperioden er utløpt.
Midlertidig tilatelse
Midlertidige tillatelser
Om godkjenningen
Mot frøugras i sommer- og høstgulrot på friland i perioden 10. april til 07. august 2024. Det gis også tillatelse til å lagre preparatet i 12 måneder etter godkjenningsperioden er utløpt.
Godkjent dato
29. jan. 2024
Godkjent til
7. aug. 2024
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Godkjent til
29. juni 2022
Tillatt solgt til
29. juni 2022
Tillatt brukt til
29. juni 2022
Merknad
NLR. Dispensasjon til bruk mot frøugras i potet med og uten dekke i perioden 01. mars - 29. juni 2022.
Utgåtte midlertidige tillatelser
Godkjent dato
5. feb. 2024
Utgått dato
1. juli 2024
Merknad
Mot frøugras i potet på friland og under dekke i perioden 15. mars til 01. juli 2024. Det gis også tillatelse til å lagre preparatet i 12 måneder etter godkjenningsperioden er utløpt.
Godkjent dato
30. jan. 2024
Utgått dato
20. apr. 2024
Merknad
Mot frøugras i tidlig gulrot på friland og under dekke i perioden 10. februar til 20. april 2024. Det gis også tillatelse til å lagre preparatet i 12 måneder etter godkjenningsperioden er utløpt.
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME
Registreringsinnehaver
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME