Harmony 75 DF

Registreringsnummer: 2000.111
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • tifensulfuron-metyl: 750 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
25. okt. 2000
Godkjent til
31. des. 2005
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2000.111
Godkjent til
31. des. 2005
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
DUPONT NORGE AS
GRENSEVEIEN 91, POSTBOKS 6154 ETTERSTAD
0602
OSLO