Fastac

Registreringsnummer: 2000.31
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Alfacypermetrin: 100 g/l
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
27. mai 2003
Godkjent til
-
Merknad
Erstattet av Fastac 50 med redusert bruksområde
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2000.31
Godkjent til
-
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Erstattet av Fastac 50 med redusert bruksområde
Importør
BASF AS
LILLEAKERVEIEN 2C
POSTBOKS 563
1327
LYSAKER