Ariane S

Registreringsnummer: 96.42.98
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Fluroksypyr-meptyl: 57.6 g/l
  • Klopyralid: 20 g/l
  • MCPA: 200 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
28. mars 1996
Godkjent til
29. juli 2001
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
96.42.98
Godkjent til
29. juli 2001
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsnummer
96.42.99
Godkjent til
29. juli 2001
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Helse/miljø
Importør
AGROVEKST AS
MØLLEVN 6
1540
VESTBY