Baycor 25 WP

Registreringsnummer: 2000.103
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • bitertanol: 250 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Vannløselig pulver
Behandlet
18. des. 1997
Godkjent til
19. apr. 2000
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2000.103
Godkjent til
19. apr. 2000
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsnummer
98.75
Godkjent til
19. apr. 2000
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME