Mentor

Registreringsnummer: 2002.69
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • fenpropimorf: 300 g/l
  • kresoksimmetyl: 150 g/l
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Suspensjonkonsentrat
Behandlet
18. apr. 2002
Godkjent til
31. des. 2007
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
98.39.99
Godkjent til
3. juni 2003
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsnummer
2002.69
Godkjent til
31. des. 2007
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
BASF AS
LILLEAKERVEIEN 2C
POSTBOKS 563
1327
LYSAKER