Aliette WG 80

Registreringsnummer: 2007.125.14
Virksomt stoff
  • Fosetyl aluminium: 800 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
14. des. 2010
Godkjent til
15. mars 2026
Minor use
Minor use-utvidelser
Om godkjenningen
NLR. Mot bladskimmel på humle.
Godkjent dato
13. mai 2024
Godkjent til
15. mars 2026
Tilleggsetikett
1751_27904_1
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2001.87
Godkjent til
30. juni 2006
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME
Registreringsinnehaver
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME