Diabolo

Registreringsnummer: 2008.74.17
Virksomt stoff
  • imazalilsulfat: 133 g/l
Preparat type
Beisemiddel sopp
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
13. juni 2008
Godkjent til
31. des. 2025
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2003.6.08
Godkjent til
30. juni 2008
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Skjerpet helsefaremerking.
Registreringsinnehaver
CERTIS BELCHIM BV
STADSPLATEU 16
3521 AZ UTRECHT
9999