Fungazil A

Registreringsnummer: 2006.18
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Imazalil: 25 g/l
Preparat type
Beisemiddel sopp
Formulering
Liquid seed treatment (Væske for beising)
Behandlet
11. aug. 2006
Godkjent til
31. mars 2008
Merknad
Skjerpet merking på helse.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2006.18
Godkjent til
31. mars 2008
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Skjerpet merking på helse.
Importør
NORGESFOR AS
POSTBOKS 8728 YOUNGSTORGET
0028
OSLO