Amistar Pro

Registreringsnummer: 2000.145
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Azoksystrobin: 100 g/l
  • fenpropimorf: 280 g/l
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Suspo-emulsjon
Behandlet
-
Godkjent til
31. mars 2002
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2002.139.03
Godkjent til
31. des. 2007
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Trukket av importør
Registreringsnummer
2000.145
Godkjent til
31. mars 2002
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
SYNGENTA NORDICS AS NUF
LINNES GÅRD
TUVERUDVEIEN 29
3426
GULLAUG