Glyphomax Plus

Registreringsnummer: 2009.64
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Glyfosat: 360 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
10. mars 2009
Godkjent til
31. des. 2020
Tillatt brukt til
30. juni 2022
Tillatt solgt til
30. juni 2021
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.20 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.22.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2009.64
Godkjent til
31. des. 2020
Tillatt solgt til
30. juni 2021
Tillatt brukt til
30. juni 2022
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.20 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.22.
Importør
NORGESFOR AS
POSTBOKS 8728 YOUNGSTORGET
0028
OSLO
Registreringsinnehaver
ALBAUGH UK LTD
1 NORTHUMBERLAND AVENUE, TRAFALGAR SQUARE
LONDON, WC2N 5BW, UK
__
LONDON WC2N 5BW