Roundup Metro

Registreringsnummer: 2010.32
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Glyfosat: 360 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
5. okt. 2010
Godkjent til
27. juni 2016
Tillatt brukt til
27. mars 2018
Tillatt solgt til
27. mars 2017
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2010.32
Godkjent til
27. juni 2016
Tillatt solgt til
27. mars 2017
Tillatt brukt til
27. mars 2018