Panoctine 30

Registreringsnummer: 2002.116
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • guazatinacetat: 300 g/l
Preparat type
Beisemiddel sopp
Formulering
Liquid seed treatment (Væske for beising)
Behandlet
8. juli 2002
Godkjent til
31. mars 2006
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2002.116
Godkjent til
31. mars 2006
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
FELLESKJØPET AGRI SA AVD HOLSTAD
POSTBOKS 344
1402
SKI