Electis

Registreringsnummer: 2004.23
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Mankozeb: 667 g/kg
  • zoksamid: 83 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Granulat
Behandlet
30. mars 2004
Godkjent til
30. juni 2008
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2004.23
Godkjent til
30. juni 2008
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
FELLESKJØPET AGRI SA AVD HOLSTAD
POSTBOKS 344
1402
SKI
Registreringsinnehaver
GOWAN CROP PROTECTION LIMITED
HIGHLANDS HOUSE, BASINGSTOKE ROAD, SPENCERS WOOD,
BERKSHIRE, RG7 1NT, UK
9999