Kinto

Registreringsnummer: 2008.66.14
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Tritikonazol: 20.4 g/l
  • Prokloraz: 61.2 g/l
Preparat type
Beisemiddel sopp
Formulering
Suspensjonkonsentrat
Behandlet
6. mars 2008
Godkjent til
31. des. 2021
Tillatt brukt til
1. juli 2023
Tillatt solgt til
1. juli 2022
Merknad
Godkjenningen til Kinto utløper 31. desember 2021. Produktet kan importeres og selges frem til og med 1.juli 2022, og videre lagres og brukes frem til og med 1. juli 2023.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2008.66.14
Godkjent til
31. des. 2021
Tillatt solgt til
1. juli 2022
Tillatt brukt til
1. juli 2023
Merknad
Godkjenningen til Kinto utløper 31. desember 2021. Produktet kan importeres og selges frem til og med 1.juli 2022, og videre lagres og brukes frem til og med 1. juli 2023.
Importør
BASF AS
LILLEAKERVEIEN 2C
POSTBOKS 563
1327
LYSAKER
Registreringsinnehaver
BASF AS
KALVEBOD BRYGGE 45
KØBENHAVN V
DK-1560
DENMARK