Select

Registreringsnummer: 2014.37
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Kletodim: 240 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
26. sep. 2014
Godkjent til
31. mai 2024
Tillatt brukt til
28. nov. 2023
Tillatt solgt til
28. nov. 2023
Merknad
Utgått parallellgodkjenning. Kan selges, lagres og brukes så lenge reg. nr. 2014.33.17 er godkjent.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2014.37
Godkjent til
31. mai 2024
Tillatt solgt til
28. nov. 2023
Tillatt brukt til
28. nov. 2023
Merknad
Utgått parallellgodkjenning. Kan selges, lagres og brukes så lenge reg. nr. 2014.33.17 er godkjent.
Importør
NORGESFOR AS
POSTBOKS 8728 YOUNGSTORGET
0028
OSLO
Registreringsinnehaver
ARYSTA LIFESCIENCE
SIÈGE SOCIAL
B.P. 80 - ROUTE D'ARTIX
64150
NOGUÈRES