Ridomil Gold Granulat

Registreringsnummer: 2007.131.14
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Metalaksyl-M: 24 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Granulat
Behandlet
18. apr. 2007
Godkjent til
30. juni 2016
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2007.131.14
Godkjent til
30. juni 2016
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
SYNGENTA NORDICS AS NUF
LINNES GÅRD
TUVERUDVEIEN 29
3426
GULLAUG