Birlane Granulat

Registreringsnummer: 97.45.00
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • klorfenvinfos: 100 g/kg
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Granulat
Behandlet
20. jan. 1996
Godkjent til
21. mai 1999
Merknad
Redusert bruksområde
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2002.1
Godkjent til
30. sep. 2002
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Trukket av importør
Registreringsnummer
97.45.00
Godkjent til
21. mai 1999
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Redusert bruksområde
Importør
BASF AS
LILLEAKERVEIEN 2C
POSTBOKS 563
1327
LYSAKER