Delaro SC 325

Registreringsnummer: 2009.3.24
Virksomt stoff
  • Trifloksystrobin: 150 g/l
  • Protiokonazol: 175 g/l
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Suspensjonkonsentrat
Behandlet
4. juni 2024
Godkjent til
15. aug. 2026
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Off label-godkjenninger
Om godkjenningen
Det Norske Skogselskap søker mot G.abietis og furuskyttesopper
Godkjent dato
27. feb. 2014
Godkjent til
15. aug. 2026
Om godkjenningen
Norsk Frøavlerlag. I gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel, og ulike arter fjellfrø mot rust og brunflekk om høsten, samt mot overvintringssoppene rosa snømugg, rød- og hvit grastrådkølle ved frøavl av de samme artene.
Godkjent dato
29. feb. 2016
Godkjent til
15. aug. 2026
Minor use-utvidelser
Om godkjenningen
NLR. Mot kløverskålsopp, kløverbrann, kløverrust og andre bladsykdommer i frøeng av rødkløver.
Godkjent dato
9. des. 2022
Godkjent til
15. aug. 2026
Tilleggsetikett
3096_17568
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2009.3.22
Godkjent til
23. mars 2023
Tillatt solgt til
23. sep. 2023
Tillatt brukt til
23. sep. 2024
Merknad
Etikett med reg.nr. 2009.3.14 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2022 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
Registreringsnummer
2009.3.22
Godkjent til
4. juni 2024
Tillatt solgt til
4. des. 2024
Tillatt brukt til
4. des. 2025
Merknad
Etter avviklingsperioden må ubrukt beholdning av produkt med registreringsnummer 2009.3.22 ometiketteres eller destrueres i henhold til avfallshåndtering på etiketten.
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME
Registreringsinnehaver
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME