Ally Class 50 WG

Registreringsnummer: 2007.9.18
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Metsulfuron-metyl: 100 g/kg
  • Karfentrazon-etyl: 400 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
1. nov. 2006
Godkjent til
20. des. 2022
Tillatt brukt til
20. juni 2024
Tillatt solgt til
20. juni 2023
Merknad
Regnr: 2007.9 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2007.9.18 er godkjent.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2007.9.18
Godkjent til
20. des. 2022
Tillatt solgt til
20. juni 2023
Tillatt brukt til
20. juni 2024
Merknad
Regnr: 2007.9 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2007.9.18 er godkjent.
Importør
DUPONT NORGE AS
GRENSEVEIEN 91, POSTBOKS 6154 ETTERSTAD
0602
OSLO
Registreringsinnehaver
FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS AS
THYBORØNVEJ 78
DK-7673
DK-7673
HARBOØE