Harmony Plus 50 T

Registreringsnummer: 2007.132.18
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • tifensulfuron-metyl: 347 g/kg
  • Tribenuron-metyl: 176 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Vannløselig tablett
Behandlet
1. nov. 2007
Godkjent til
31. okt. 2019
Tillatt brukt til
30. apr. 2021
Tillatt solgt til
30. apr. 2020
Merknad
Godkjenning utløp 31.10.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.04.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.04.2021. Regnr.2007.132 kan selges og brukes så lenge 2007.132.18 er godkjent.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2007.132.18
Godkjent til
31. okt. 2019
Tillatt solgt til
30. apr. 2020
Tillatt brukt til
30. apr. 2021
Merknad
Godkjenning utløp 31.10.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.04.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.04.2021. Regnr.2007.132 kan selges og brukes så lenge 2007.132.18 er godkjent.
Importør
DUPONT NORGE AS
GRENSEVEIEN 91, POSTBOKS 6154 ETTERSTAD
0602
OSLO
Registreringsinnehaver
CHEMINOVA AS
THYBORØNVEJ 78
HARBOØRE
7673