Konsentrat mot spinnmidd og lus

Registreringsnummer: 2004.12.14
Virksomt stoff
  • Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
6. feb. 2004
Godkjent til
15. des. 2025
Merknad
Mattilsynet har ikke mottatt endelig etikett med reg.nr.
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Konsentrat
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
95.60
Godkjent til
30. okt. 2000
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsnummer
2004.12
Godkjent til
20. juni 2014
Tillatt solgt til
31. des. 2015
Tillatt brukt til
31. des. 2016
Importør
NEUDORFF GMBH KG
POSTFACH 1209
DE-31857
EMMERTHA
Registreringsinnehaver
NEUDORFF GMBH KG
POSTFACH 1209
DE-31857
EMMERTHA