Mosefjerner

Registreringsnummer: 93.47.a-b
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Jern(II)sulfat: 600 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Granulat
Behandlet
25. nov. 1993
Godkjent til
25. nov. 1998
Hobbybruk
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
93.47.a-b
Godkjent til
25. nov. 1998
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
NORDIC GARDEN AS
BORGESKOGEN
3160
STOKKE