Basagran M 75

Registreringsnummer: 2006.46.14
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Bentazon: 250 g/l
  • MCPA: 75 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
11. des. 2006
Godkjent til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. des. 2020
Tillatt solgt til
30. des. 2019
Merknad
Godkjenning går ut 30.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.12.2020.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2006.46.14
Godkjent til
30. juni 2019
Tillatt solgt til
30. des. 2019
Tillatt brukt til
30. des. 2020
Merknad
Godkjenning går ut 30.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.12.2020.
Importør
BASF AS
LILLEAKERVEIEN 2C
POSTBOKS 563
1327
LYSAKER
Registreringsinnehaver
BASF AS
KALVEBOD BRYGGE 45
KØBENHAVN V
DK-1560
DENMARK