Nemasys

Registreringsnummer: 2008.15.09
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Steinernema feltiae: 100 %
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Nematode
Behandlet
15. des. 2009
Godkjent til
31. des. 2017
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2008.15.09
Godkjent til
31. des. 2017
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
NORGRO AS
POSTBOKS 4144
2307
HAMAR