Cleave

Registreringsnummer: 2017.3.18
Virksomt stoff
  • Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
  • Florasulam: 2.5 g/L
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Suspo-emulsjon
Behandlet
3. sep. 2018
Godkjent til
31. des. 2025
Merknad
Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2017.3
Godkjent til
30. okt. 2017
Tillatt solgt til
30. apr. 2018
Tillatt brukt til
30. apr. 2019
Merknad
Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent.
Importør
ADAMA REGISTRATIONS B V
PO BOX 355
NL-3830 AK
LEUSDEN
Registreringsinnehaver
ADAMA REGISTRATIONS B V
PO BOX 355
NL-3830 AK
LEUSDEN