Merit Forest WG

Registreringsnummer: 2011.8
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Imidakloprid: 700 g/kg
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
16. feb. 2011
Godkjent til
5. sep. 2018
Tillatt brukt til
19. des. 2018
Tillatt solgt til
19. des. 2018
Merknad
Siste dag for import, salg, bruk og besittelse: 19. desember 2018.
Biemerking
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2011.8
Godkjent til
5. sep. 2018
Tillatt solgt til
19. des. 2018
Tillatt brukt til
19. des. 2018
Merknad
Siste dag for import, salg, bruk og besittelse: 19. desember 2018.
Importør
BAYER AS - BAYER ENVIRONMENTALSCIENCE
POSTBOKS 14
0212
OSLO