Bankerplanter-colemani

Registreringsnummer: 2007.113
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Rhopalosiphum padi: 100 %
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Bladlus
Behandlet
24. jan. 2008
Godkjent til
30. juni 2017
Økologisk landbruk
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2007.113
Godkjent til
30. juni 2017
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
VEKSTMILJØ AS
KVÅLKROKEN 4
KVÅL
4323
SANDNES