Beiset såvare

Registreringsnummer: 2000.129
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • iprodion: 5 g/kg
  • tiram: 3 g/kg
  • tiofanatmetyl: 2 g/kg
  • metalaksyl: 4 g/kg
Preparat type
Beiset såvare
Formulering
Ukjent
Behandlet
25. okt. 2000
Godkjent til
13. okt. 2001
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2000.129
Godkjent til
13. okt. 2001
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
NORGRO AS
POSTBOKS 4144
2307
HAMAR