Floramite 240 SC

Registreringsnummer: 2010.8.16
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Bifenazat: 247.5 g/l
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Suspensjonkonsentrat
Behandlet
9. mars 2010
Godkjent til
1. juli 2022
Tillatt brukt til
1. jan. 2024
Tillatt solgt til
1. jan. 2023
Merknad
Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. Det kommer nytt registreringsnummer for Floramite 240 SC til bruk i prydplanter i veksthus.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2010.8.16
Godkjent til
1. juli 2022
Tillatt solgt til
1. jan. 2023
Tillatt brukt til
1. jan. 2024
Merknad
Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. Det kommer nytt registreringsnummer for Floramite 240 SC til bruk i prydplanter i veksthus.
Importør
NORGESFOR AS
POSTBOKS 8728 YOUNGSTORGET
0028
OSLO
Registreringsinnehaver
ARYSTA LIFESCIENCE GREAT BRITAIN LTD
ADRESSE IKKE ANGITT
9999