Express

Registreringsnummer: 2007.117.18
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Tribenuron-metyl: 512 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Vannløselig tablett
Behandlet
19. aug. 2007
Godkjent til
31. okt. 2019
Tillatt brukt til
30. apr. 2021
Tillatt solgt til
30. apr. 2020
Merknad
Godkjenning utløp 31.10.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.04.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.04.2021.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2007.117.18
Godkjent til
31. okt. 2019
Tillatt solgt til
30. apr. 2020
Tillatt brukt til
30. apr. 2021
Merknad
Godkjenning utløp 31.10.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.04.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.04.2021.
Registreringsnummer
2007.117.18
Godkjent til
31. okt. 2019
Tillatt solgt til
30. apr. 2020
Tillatt brukt til
30. apr. 2021
Merknad
Norsk frøavlerlag. Mot tofrøbladet ugras i gjenlegg til rødkløverfrøeng. Må blandes med MCPA. Godkjenning utløp 31.10.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.04.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.04.2021.
Registreringsinnehaver
CHEMINOVA AS
THYBORØNVEJ 78
HARBOØRE
7673